МОРЯШКИ ЦЕНТЪР - РУСЕ ЕООД

консултантски услуги относно регламентите за плаване на малки плавателни съдове

Ние Ви консултираме относно регламентите за плаване на малки плавателни съдове по р. Дунав и вътрешините водни пътища на Европа.

Нашите консултанти са с над двадесетгодишен практически опит в прилагането на цялата нормативна база по отношение на реда и режима на плаване по река.


В случай, че се нуждаете от допълнителна информация КОНТАКТИ