МОРЯШКИ ЦЕНТЪР - РУСЕ ЕООД

КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ    • учебни консултации за придобиване на правоспособности за корабоплаване по вътрешните водни пътища подробно
    • консултантски услуги при покупко-продажба и регистрация на малки плавателни съдове подробно
    • диагностика, ремонт и поддръжка на лодки, яхти и малки кораби подробно
    • осигуряване на правоспособни водачи за плавателни съдове подробно