МОРЯШКИ ЦЕНТЪР - РУСЕ ЕООД

НОВИНИ:

20 декември 2022год.

Уведомяваме Ви, че е публикувана Обява на Дирекция "Речен надзор - Русе" за планиране провеждането на редовни изпитни сесии в гр. Русе през 2023г.

Заявление за явяване на изпит се подава най-късно 5 работни дни преди началната дата на избраната изпитна сесия.

Изпитите се провеждат в сградата на Дирекция "Речен надзор - Русе" на ул. Славянска № 4.

Обявата и всички изпитни дати за 2023год. може да намерите ТУК

17 януари 2022год.

Уведомяваме всички заинтересовани лица, че считано от 17 януари 2022г. влиза в сила новата Наредба 6 за компетентност на морските лица. Въведени са нови регламенти за придобиване на правоспособности за плаване по р. Дунав и всички вътрешни водни пътища на Европа. Подробности може да намерите ТУК или да се свържете с нас за консултация  КОНТАКТИ

17 март 2020год.

Имаме удоволствието да Ви уведомим, че на основание Заповед № З-43 / 05.03.2020год. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Морска администрация", "МОРЯШКИ ЦЕНТЪР - РУСЕ" ЕООД продължава провеждането на подготвителни курсове за "Водач на кораб до 40БТ" и "Водач на малък кораб" в гр. Русе и гр. Свищов за следващия тригодишен период.

Заповед № З-43/05.03.2020.pdf

10 юли 2017год.

Самоподготовката за явяване на изпит пред Изпълнителна агенция "Морска администрация" вече е възможна на: http://www.captain-test-bg.com.

Предоставяме Ви възможност за решаване на електронно генерирани тестове, съдържащи изпитни въпроси от „Електронната система за провеждане на изпити“ на Изпълнителна агенция „Морска администрация“, за следните правоспособности: Водач на малък кораб по р. Дунав и вътрешните водни пътища на Европа и Водач на кораб до 40БТ по море.

Всеки обучаем, записан в някой от нашите КУРСОВЕ  получава безплатен достъп до програмата за решаване на тестове.

В случай, че не се обучавате при нас, може да получите достъп до електронната ни платформа срещу заплащане.

За повече информация: КОНТАКТИ

19 април 2017год.

По покана на к.в.п. Иван Жеков, директор на Дирекция „Речен надзор – Русе“ към Изпълнителна агенция „Морска администрация“ и ръководител на проект “Danube SKILLS”, на 19 април 2017 г. екипа на „МОРЯШКИ ЦЕНТЪР – РУСЕ“ ЕООД взе участие в национална работна среща за запознаване с целите и задачите на проект „Повишаване на институционалния капацитет в корабоплаването по река Дунав чрез стимулиране на съвместни транснационални компетенции и умения в областта на образованието и развитието на обществените услуги” (Danube SKILLS). Обсъдени бяха въпроси свързани с предложението за нова Директива на Европейския Парламент и на Съвета, относно признаването на професионалните квалификации във вътрешното корабоплаване и за отмяната на Директива 96/50 / ЕО и Директива 91/672 / ЕИО.

На срещата представихме досегашната дейност на нашата обучаваща организация и постигнатите резултати. Споделихме целите, които си поставя екипа на „МОРЯШКИ ЦЕНТЪР – РУСЕ“ ЕООД и заявихме готовност да разширим обхвата на дейността си, съобразно новите изисквания. Ще можете да се запознаете своевременно с всички промени на нашия сайт.

Условия на сайта

контакти

"МОРЯШКИ ЦЕНТЪР - РУСЕ" ЕООД

тел. 0878 867 114
e-mail: mor_centre@abv.bg
www.morcentre.com

ОФИС
гр. Русе, ул. "Бистрица" № 3

УЧЕБНА ЗАЛА
гр. Русе, ул. "Бистрица" № 4

Работно време:
понеделник - петък
10:00 - 17:30