ПАЛУБЕН МОРЯК ПО Р. ДУНАВ И ВЪТРЕШНИТЕ ВОДНИ ПЪТИЩА НА ЕВРОПА

КУРС "ОСНОВНО ОБУЧЕНИЕ ПО БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА НА БОРДА НА КОРАБ ОТ ВЪТРЕШНО ПЛАВАНЕ" Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ "ПАЛУБЕН МОРЯК" НА КОРАБИ ПРЕВОЗВАЩИ СТОКИ И ПЪТНИЦИ ПО Р. ДУНАВ И ВЪТРЕШНИТЕ ВОДНИ ПЪТИЩА НА ЕВРОПА

ОПИСАНИЕ:
Курсът "Основно обучение по безопасност при работа на борда на кораб от вътрешно плаване" е предназначен за подготовка на кандидати за придобиване на квалификация "палубен моряк” и е подходящ за Вас в случай, че желаете да работите на товарни и пътнически кораби плаващи по р. Дунав и вътрешните водни пътища на Европа.

УСЛОВИЯ ЗА ЗАПИСВАНЕ:
За да се запишете в курса е необходимо:

 • навършени 16 години
 • здравословна годност

ТАКСА ЗА ОБУЧЕНИЕ:  480лв.

Таксата се заплаща при записване в курса и включва:

 • учебни помагала
 • изпитни тестове в т.ч. достъп до електронна система за решаване на тестове
 • обучението от квалифицирани лектори
 • пълно съдействие за издаване на медицинско свидетелство и моряшка служебна книжка за работа на речни кораби по вътрешните водни пътища на Европа

В цената на курса не са включени:

 • такса за издаване на Медицинско свидетелство от оправомощено здравно заведение ТУК
 • такса за издаване на моряшка служебна книжка и вписване на придобита квалификация "палубен моряк" за работа на речни кораби от ИА "Морска администрация"

Тарифи на Изпълнителна агенция "Морска администрация"
за издаване на моряшка служебна книжка
и вписване на придобита квалификация "палубен моряк"

за 30 дни 37лв.
за 7 дни 57лв.
за 8 часа 77лв.

ОБУЧЕНИЕ:
Курсът "Основно обучение по безопасност при работа на борда на кораб от вътрешно плаване" за придобиване на квалификация "палубен моряк" е с продължителност 20 учебни часа (3 дни) и се провежда по одобрена програма от ИА „Морска Администрация”. Обучението се провежда присъствено в групи или индивидуално в удобно за Вас време. Учебната ни зала е оборудвана с множество нагледни материали, аудио-визуална техника и компютри за обучение и решаване на изпитни тестове. Нашите лектори са високо квалифицирани с дългогодишен опит, плавателен стаж и индивидуален подход към всеки обучаем.
Курсистите получават учебни помагала, изготвени в съответствие с програмата за обучение и издадени специално за нуждите на курса "Основно обучение по безопасност при работа на борда на кораб от вътрешно плаване" и има достъп до платформата ни за решаване на тестове.
Курсът приключва с полагане на изпит пред обучаващата организация "МОРЯШКИ ЦЕНТЪР - РУСЕ" ЕООД. 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ:

 •  Лична карта - копие
 • Декларация за доброволно и информирано съгласие за обработване на личните данни (попълва се на място в офиса на „МОРЯШКИ ЦЕНТЪР – РУСЕ” ЕООД при записване)
 • Заявление за включване в курс за специална и допълнителна подготовка (попълва се на място в офиса на „МОРЯШКИ ЦЕНТЪР – РУСЕ” ЕООД при записване)

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ИЗПИТА ПРЕД ОБУЧАВАЩАТА ОРГАНИЗАЦИЯ:

Изпитът се провежда в оборудвана с компютри учебна зала на "МОРЯШКИ ЦЕНТЪР - РУСЕ" ЕООД чрез генерация на тест включващ 30 въпроса от темите по учебния план за провеждане на обучение в курса "Основно обучение по безопасност при работа на борда на кораб от вътрешно плаване". Времето за решаване на теста е 30 минути. Изпита се счита за успешно положен при дадени минимум 85% верни отговори (допустими грешни отговори - 5).

Обучаемите, които са издържали успешно изпит пред обучаващата организация се включват в Протокол от изпит, който се предоставя на ИА "Морска администрация" от обучаващата организация и е основание за издаване на моряшка служебна книжка и вписване на придобита квалификация "палубен моряк".

На завършилите курса се издава и УДОСТОВЕРЕНИЕ от "МОРЯШКИ ЦЕНТЪР - РУСЕ" ЕООД за завършен курс по "Основно обучение по безопасност при работа на борда на кораб от вътрешно плаване" за придобиване на квалификация "палубен моряк".

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА МОРЯШКА СЛУЖЕБНА КНИЖКА:

 • Заявление за издаване на служебна книжка (подготвя се от „МОРЯШКИ ЦЕНТЪР – РУСЕ” ЕООД и след успешно положен изпит и издаден протокол от изпит, ние Ви съдействаме за подаването му в
  ИА "Морска администрация"
  )
 • Свидетелство за медицинска годност (Издава се от оправомощено здравно заведение. "МОРЯШКИ ЦЕНТЪР - РУСЕ" ЕООД има практиката да съдейства напълно на своите курсисти за издаването на медицинско свидетелство в ТДКЦ - Русе)
 • Диплома за завършено образование - копие
 • Актуална снимка паспортен формат - 1бр. (3,5 х 4,5см. / сив фон)
 • Платена такса за издаване на МОРЯШКА СЛУЖЕБНА КНИЖКА и вписване на придобита квалификация "палубен моряк" (съгл. Тарифа №5 на Изпълнителна агенция „Морска администрация”)

ПРИ ЗАПИСВАНЕ В КУРС "ОСНОВНО ОБУЧЕНИЕ ПО БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА НА БОРДА НА КОРАБ ОТ ВЪТРЕШНО ПЛАВАНЕ" ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ "ПАЛУБЕН МОРЯК"
ПОЛУЧАВАТЕ ПЪЛНО СЪДЕЙСТВИЕ НА ВСЕКИ ЕТАП.
ОБРАБОТВАНЕТО НА ЦЯЛАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ Е НАШ АНГАЖИМЕНТ.
ИЗЦЯЛО ОРГАНИЗИРАМЕ ИЗДАВАНЕТО НА МЕДИЦИНСКО СВИДЕТЕЛСТВО И ИЗДАВАНЕТО НА МОРЯШКА СЛУЖЕБНА КНИЖКА ЗА РАБОТА НА КОРАБИ ПЛАВАЩИ
ПО Р. ДУНАВ И ВЪТРЕШНИТЕ ВОДНИ ПЪТИЩА НА ЕВРОПА .
ЗА ТЕЗИ НАШИ УСЛУГИ НЕ ДЪЛЖИТЕ НИКАКВИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТАКСИ!

Условия на сайта

контакти

"МОРЯШКИ ЦЕНТЪР - РУСЕ" ЕООД

тел. 0878 867 114
e-mail: mor_centre@abv.bg
www.morcentre.com

ОФИС
гр. Русе, ул. "Бистрица" № 3

УЧЕБНА ЗАЛА
гр. Русе, ул. "Бистрица" № 4

Работно време:
понеделник - петък
10:00 - 17:30