МОРЯШКИ ЦЕНТЪР - РУСЕ ЕООД

 "МОРЯШКИ ЦЕНТЪР – РУСЕ” ЕООД е създаден през 2008год. с основен предмет на дейност:

  • организиране и провеждане на подготвителни курсове за придобиване на речни и морски правоспособности подробно
  • консултантски услуги относно регламентите за плаване на малки плавателни съдове подробно
  • консултантски услуги при покупко-продажба и регистрация на малки плавателни съдове подробно
  • диагностика, ремонт и поддръжка на лодки, яхти и малки кораби подробно
  • осигуряване на правоспособни водачи за плавателни съдове подробно
  • пълно съдействие при преиздаване на свиделества за правоспособност за река и море подробно

"МОРЯШКИ ЦЕНТЪР - РУСЕ" ЕООД има издадена одобрена Заповед № З-43 / 05.03.2020г. от ИА "Морска администрация"за провеждане на подготвителни курсове "Водач на малък кораб по р. Дунав и вътрешните водни пътища на Европа" и "Водач на кораб до 40БТ по море" в гр. Русе и гр. Свищов.

Лекторите ни са доказани професионалисти с дългогодишен практически опит, отлични преподавателски умения и индивидуален подход към всеки обучаем.

Наши клиенти са всички желаещи да управляват малки плавателни съдове за спорт, развлечение и риболов по р. Дунав, вътрешните водни пътища на Европа и море.

Курсистите ни получават отлична подготовка и постигат най-високи резултати на изпитните сесии пред ИА „Морска администрация”.

Учебните зали на "МОРЯШКИ ЦЕНТЪР - РУСЕ" ЕООД са оборудвани съгласно изискванията на ИА "Морска администрация" и разполагат с всички необходими учебни материали за подготовка на нашите курсисти.

Всеки курсист разполага с авторски учебни помагала съобразени изцяло с програмите за провеждане на подготвителните курсове.

"МОРЯШКИ ЦЕНТЪР - РУСЕ" ЕООД има разработена електронна платформа за решаване на изпитни тестове - осигуряваме на обучаемите реална изпитна среда http://www.captain-test-bg.com/.

Предстои внедряването на платформа за ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ, което ще позволи на всеки желаещ да се включи в курс, да направи това в удобно за него време и място.

„МОРЯШКИ ЦЕНТЪР – РУСЕ” ЕООД, в качеството си на организатор на квалификационни курсове, е партньор на ИА „Морска администрация” в различни проекти свързани, както с обучението на морски квалифицирани лица, така и с дейности по европейски проекти за развитие на водния транспорт.

Екипът на „МОРЯШКИ ЦЕНТЪР – РУСЕ” ЕООД, осъзнавайки факта, че качеството е решаващ фактор в конкурентната среда, а неговото управление е вярното средство за завоюване на пазарни позиции, през 2020год. предприе процедура по разработването, внедряването, сертифицирането и поддържането на ефективна Система за управление на качеството, отговаряща на изискванията на БДС EN ISO 9001:2015. Вярваме, че това е ключът към икономическия растеж и просперитета на фирмата.

НИЕ РАБОТИМ ЗА ВАС:

Мирослава Рибарова

Управител

 Валентин Рибаров

Лектор

Теодора Рибарова

Технически сътрудник

НАШИТЕ ПАРТНЬОРИ:

Условия на сайта

контакти

"МОРЯШКИ ЦЕНТЪР - РУСЕ" ЕООД

тел. 0878 867 114
e-mail: mor_centre@abv.bg
www.morcentre.com

ОФИС
гр. Русе, ул. "Бистрица" № 3

УЧЕБНА ЗАЛА
гр. Русе, ул. "Бистрица" № 4

Работно време:
понеделник - петък
10:00 - 17:30