МОРЯШКИ ЦЕНТЪР - РУСЕ ЕООД

 "МОРЯШКИ ЦЕНТЪР – РУСЕ” ЕООД е създаден през 2008год. с основен предмет на дейност:

  • организиране и провеждане на подготвителни курсове за придобиване на речни и морски правоспособности подробно
  • организиране и провеждане на курсове за специална и допълнителна подготовка на
    морски лица подробно
  • консултантски услуги относно регламентите за придобиване на речни професионални правоспособности подробно
  • консултантски услуги относно правилата за плаване на малки плавателни съдове подробно
  • консултантски услуги при покупко-продажба и регистрация на малки плавателни съдове подробно
  • диагностика, ремонт и поддръжка на лодки, яхти и малки кораби подробно
  • осигуряване на правоспособни водачи за плавателни съдове подробно
  • пълно съдействие при преиздаване на свидетелства за правоспособност за река и море подробно

"МОРЯШКИ ЦЕНТЪР - РУСЕ" ЕООД има издадени одобрителни заповеди от
ИА "Морска администрация", за провеждане на подготвителни курсове:
"Основно обучение по безопасност при работа на борда на кораб от вътрешно плаване"
за придобиване на квалификация "палубен моряк" в гр. Русе
"Водач на малък кораб" по р. Дунав и вътрешните водни пътища на Европа
 в гр. Русе и гр. Свищов
"Водач на кораб до 40БТ по море" в гр. Русе.

Лекторите ни са доказани професионалисти с дългогодишен практически опит, отлични преподавателски умения и индивидуален подход към всеки обучаем.

Наши клиенти са всички желаещи да работят на борда на речни кораби плаващи по вътрешните водни пътища на Европа или да управляват малки плавателни съдове за спорт, развлечение и риболов по
р. Дунав, вътрешните водни пътища на Европа и море.

Курсистите ни получават отлична подготовка и постигат най-високи резултати на изпитните сесии пред ИА „Морска администрация”.

Учебните зали на "МОРЯШКИ ЦЕНТЪР - РУСЕ" ЕООД са оборудвани съгласно изискванията на ИА "Морска администрация" и разполагат с всички необходими учебни материали за подготовка на нашите курсисти.

Всеки курсист разполага с необходимите учебни помагала съобразени изцяло с програмите за провеждане на подготвителните курсове.

"МОРЯШКИ ЦЕНТЪР - РУСЕ" ЕООД има разработена електронна платформа за решаване на изпитни тестове - осигуряваме на обучаемите реална изпитна среда http://www.captain-test-bg.com/.

Предстои внедряването на платформа за ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ, което ще позволи на всеки желаещ да се включи в курс, да направи това в удобно за него време и място.

„МОРЯШКИ ЦЕНТЪР – РУСЕ” ЕООД, в качеството си на организатор на квалификационни курсове, е партньор на ИА „Морска администрация” в различни проекти свързани, както с обучението на морски квалифицирани лица, така и с дейности по европейски проекти за развитие на водния транспорт.

Екипът на „МОРЯШКИ ЦЕНТЪР – РУСЕ” ЕООД, осъзнавайки факта, че качеството е решаващ фактор в конкурентната среда, а неговото управление е вярното средство за завоюване на пазарни позиции, считано от 03.10.2022г. предприе процедура по разработването, внедряването, сертифицирането и поддържането на ефективна Система за управление на качеството, отговаряща на изискванията на
БДС EN ISO 9001:2015 с обхват: "Организиране и провеждане на подготвителни курсове за придобиване на речна и морска правоспособност и курсове за специална и допълнителна подготовка на морски лица". Системата за управление на качеството е надлежно сертифицирана от
ТЮФ Рейланд България ЕООД със Сертификат № TRBA 100 1166/06.02.2023г.
Вярваме, че това е ключът към икономическия растеж и просперитета на нашата фирма.

Заповед З-19/14.02.2023
Палубен моряк

Заповед З-20/14.02.2023
ВМК и ВК40БТМ
гр. Русе

Заповед З-21/14.02.2023
ВМК гр. Свищов

Сертификат
ISO 9001:2015
TRBA 100 1166

Декларацияна
ръководството 

НИЕ РАБОТИМ ЗА ВАС:

Мирослава Рибарова

Управител и Лектор

 Валентин Рибаров

Консултант и Лектор

Теодора Рибарова

Технически сътрудник

НАШИТЕ ПАРТНЬОРИ:

Условия на сайта

контакти

"МОРЯШКИ ЦЕНТЪР - РУСЕ" ЕООД

тел. 0878 867 114
e-mail: mor_centre@abv.bg
www.morcentre.com

ОФИС
гр. Русе, ул. "Бистрица" № 3

УЧЕБНА ЗАЛА
гр. Русе, ул. "Бистрица" № 4

Работно време:
понеделник - петък
10:00 - 17:30