КОМБИНИРАН КУРС
ЗА МАЛКИ ПЛАВАТЕЛНИ СЪДОВЕ

Обучение подходящо за всеки желаещ да придобие всички  правоспособности за управление на малки плавателни съдове по р. Дунав, вътрешни водни пътища на Европа и море

ОПИСАНИЕ:
При нас можете да се възползвате от комбинирано обучение по индивидуална програма и след успешното му завършване Вие ще придобиете следните свидетелства за правоспособност:

ВОДАЧ НА МАЛЪК КОРАБ ПО Р. ДУНАВ И ВЪТРЕШНИТЕ ВОДНИ ПЪТИЩА НА ЕВРОПА

ВОДАЧ НА КОРАБ ДО 40БТ ПО МОРЕ

След това обучение Вие ще можете да управлявате малки плавателни съдове по р. Дунав, вътрешните водни пътища на Европа и международно по море.

УСЛОВИЯ ЗА ЗАПИСВАНЕ:

За да се запишете в курса е необходимо:

 • навършени 18 години
 • здравословна годност
 • завършено основно образование

ТАКСА ЗА ОБУЧЕНИЕ: 900лв.
Таксата се заплаща в рамките на обучението и включва:

 • учебни помагала
 • изпитни тестове в т.ч. достъп до електронна система за решаване на тестове
 • обучението от квалифицирани лектори
 • такси за явяване на изпити пред ИА „Морска администрация”

В цената на курса не са включени:

 • такса за повторно явяване на изпит пред ИА „Морска администрация” - 15лв.
 • такса за издаване на Медицинско свидетелство от оправомощено здравно заведение ТУК
 • такса за издаване на Свидетелство за правоспособност от ИА "Морска администрация"

Тарифи на Изпълнителна агенция "Морска администрация"
за издаване на свидетелства (за всяко свидетелство)

за 30 дни 10лв.
за 7 дни 15лв.
за 8 часа 20лв.

ОБУЧЕНИЕ:

Обучението се провежда в два етапа:
I Етап:   Обучение за придобиване на правоспособност „Водач на малък кораб” - 60 учебни часа.
               Успешно полагане на изпит пред ИА "Морска администрация".
               Издаване на свидетелство за правоспособност "Водач на малък кораб".
               При реда и условията посочени ТУК.
II Етап:  Обучение за придобиване на правоспособност "Водач на кораб до 40БТ по море" - 30 учебни часа. Изучаване на Международни правила за предпазване от сблъскване на море.          

Изпитите се провеждат в оборудвана с компютри изпитна зала на ИА "Морска администрация" чрез компютърна генерация на тест:
За "Водач на кораб до 40БТ по море" - включва 30 въпроса върху Международните правила за предпазване от сблъскване на море и Комбинирана система от морски плаващи знаци "IALA". Времето за решаване на теста е 30 минути. Изпита се счита за успешно положен при дадени минимум 85% верни отговори (допустими грешни отговори-5).

След успешното полагане на изпит пред ИА „Морска администрация” Вие можете да пристъпите към издаване на свидетелство за придобита правоспособност "Водач на кораб до 40БТ по море".

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

 • Лична карта (представя се по време на изпитите пред ИА „Морска администрация”)
 • Заявления за явяване на изпити (попълват се на място в офиса на „МОРЯШКИ ЦЕНТЪР – РУСЕ” ЕООД при записване и се подават от нас в ИА "Морска администрация")
 • Диплома за завършено образование - копие (предоставя се на "МОРЯШКИ ЦЕНТЪР - РУСЕ" ЕООД)
 • Платени такси за явяване на изпити пред ИА „Морска администрация” (те са част от вашата такса за обучение и се внася от „МОРЯШКИ ЦЕНТЪР – РУСЕ” ЕООД по сметка на ИА „Морска администрация” преди изпитните дати)

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА СВИДЕТЕЛСТВО:

 • Заявление за издаване на свидетелство (подготвя се от „МОРЯШКИ ЦЕНТЪР – РУСЕ” ЕООД и веднага след успешно положен изпит, ние Ви съдействаме за подаването му в ИА "Морска адмнистрация")
 • Свидетелство за медицинска годност (Издава се от оправомощено здравно заведение. "МОРЯШКИ ЦЕНТЪР - РУСЕ" ЕООД има практиката да съдейства напълно на своите курсисти за издаването на медицинско свидетелство в ТДКЦ - Русе)
 • Диплома за завършено образование - копие
 • Актуална снимка паспортен формат - 2 бр.
 • Платена такса за издаване на свидетелство (съгл. Тарифа №5 на Изпълнителна агенция „Морска администрация”)

ПРИ ЗАПИСВАНЕ В ТОВА ОБУЧЕНИЕ ПОЛУЧАВАТЕ ПЪЛНО СЪДЕЙСТВИЕ НА ВСЕКИ ЕТАП.
ОБРАБОТВАНЕТО НА ЦЯЛАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ Е НАШ АНГАЖИМЕНТ.
ИЗЦЯЛО ОРГАНИЗИРАМЕ ЯВЯВАНЕТО НА ИЗПИТИ, ИЗДАВАНЕТО НА МЕДИЦИНСКИ СВИДЕТЕЛСТВА И ИЗДАВАНЕТО НА СВИДЕТЕЛСТВАТА ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ.
ЗА ТЕЗИ НАШИ УСЛУГИ НЕ ДЪЛЖИТЕ НИКАКВИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТАКСИ!

Условия на сайта

контакти

"МОРЯШКИ ЦЕНТЪР - РУСЕ" ЕООД

тел. 0878 867 114
e-mail: mor_centre@abv.bg
www.morcentre.com

ОФИС
гр. Русе, ул. "Бистрица" № 3

УЧЕБНА ЗАЛА
гр. Русе, ул. "Бистрица" № 4

Работно време:
понеделник - петък
10:00 - 17:30